• Afbeelding 1

 

-lees eerst de toelichting van het invulformulier

-je kan mailen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Toelichting aanvraagformulier voor fooien en giften Café Averechts

Café Averechts is een kroeg in de Vogelenbuurt van Utrecht. Het café bestaat sinds 1982 en zo'n vijfentwintig onbetaalde vrijwilligers runnen de boel. Café Averechts is allereerst een vriendelijke kroeg die dagelijks open is. Daarnaast is er wekelijks een open podium voor muzikanten, kunnen kunstenaars er exposeren en proberen we iedere zondag een eetcafé in huis te hebben.

 

Café Averechts is een zelfstandig initiatief en is niet afhankelijk van subsidies, werkgelenheidsprojecten of donoren. Integendeel. Omdat wij - de medewerkers - onbetaald werken, maakt het café winst. UIt die winst financieren we activiteiten en steunen we goede doelen. Jaarlijks is ongeveer 20 duizend euro beschikbaar voor goede doelen.

 

De medewerkers geven het geld dat in de vrije tijd bij elkaar is getapt niet zomaar weg. Aan de doelen stelt Café Averechts een aantal voorwaarden. Ofwel, het doel moet passen bij waar Café Averechts voor staat: initiatiefrijk, onafhankelijk en zelfredzaam.

 

Averechts ondersteunt zelfredzaamheid, de steun moet de afhankelijkheid niet nog groter maken. Ofwel: het geld voor een project moet daadwerkelijk leiden tot structurele duurzame verbetering. Het bekende 'geen vis, maar hengels'-verhaal.

 

Averechts ondersteunt geen organisaties of personen. Wel projecten. Tussen de steun en het project moet een duidelijk aanwijsbare link bestaan. Bij voorkeur gaat de steun direct naar een lokaal initiatief.

 

Averechts ondersteunt idealen, maar geen politieke kleuren of religies.

 

Café Averechts steunt goede doelen op twee manieren: door verdubbeling van de fooien en door giften uit de winst.  Dat gaan we even uitleggen.

 

Verdubbeling van de fooienpot

Iedere twee maanden wordt de fooi die medewerkers krijgen geteld. Dit geld wordt verdubbeld en gaat naar het 'fooienpotproject.' In het café is duidelijk te zien welk project die twee maanden wordt gesteund. Onze medewerkers achter de bar wijzen mensen op de verdubbeling van de fooi en aanvragers kunnen promotie maken voor hun project. Een fooienpotaanvraag levert ieder jaar aan zes projecten zo tussen de 1200 en 2000 euro per project op. En soms meer.

 

De verdubbeling is overigens wel gemaximeerd, om de exploitatie van Café Averechts niet in gevaar te brengen.


 

Giften uit de winst

Uit de winst die Café Averechts jaarlijks maakt wordt een bedrag gereserveerd voor giften aan goede doelen. Dit geld is bestemd voor structurele steun aan projecten. Het kan gaan om een eenmalige bijdrage, maar ook om maandelijkse of jaarlijks steun over een langere periode.

In principe worden alle inkomende aanvragen behandeld als fooienpot. Mocht een project in onze ogen speciaal zijn en/of langdurige financiering nodig kunnen hebben dan kunnen wij een project als gift behandelen en krijgt het project langdurige ondersteuning. Dit is ook afhankelijk of wij op een moment extra financiele ruimte hebben voor giften.

 

De voorwaarden op een rij

 • Het project is gericht op zelfredzaamheid.
 • De resultaten komen ten goede aan kansarme mensen.
 • Het project komt voort uit lokaal initiatief of wordt door de lokale bevolking gedragen.
 • Gift is bestemd voor concreet en afgebakend doel.
 • Het project heeft een structurele verandering en verbetering tot gevolg.
 • Het project is ontwikkelingsgericht en duurzaam.
 • Er is een deugdelijke financiële verantwoording.

 

 

Uitsluitingen

In de loop van de jaren is enige ervaring opgebouwd met de aanvraag voor fooienpot en giften. Een aantal soorten aanvragen sluiten wij uit.

 

 • Bijdragen aan de exploitatie (huren, salarissen, schoolgelden, reis- en verblijfkosten).
 • Bijdragen voor religieus werk, evangelisatie, de verspreiding van religieus materiaal.
 • Bijdragen aan politieke organisaties of vakbonden.
 • Steun aan individuele personen.
 • Bijdragen voor vakanties van buitenlandse kinderen in Nederland.
 • Bijdragen aan Nederlandse projecten die voor subsidie in aanmerking komen.

 

 

 


Contact


Project


Criteria


Reikwijdte project


Activiteiten


Bijlagen